Aanleg van een mooi groen gazon

Wij leggen nieuwe grasperken aan hetzij door in te zaaien, hetzij door het plaatsen van graszoden.

Na een specifieke grondbewerking kunt u de keuze maken voor gras inzaaien of graszoden.
Het voordeel van graszoden is het snelle resultaat. In enkele dagen kan je een prachtig nieuw gazon bekomen.

Volkomen onkruid en mosvrij, geen kale plekken en een prachtige donkergroene kleur.

Tegenover het inzaaien van grasperken kunnen wij graszoden praktisch jaarrond leggen.
Gras zaaien is goedkoper, maar moeilijker gezien de kans op onkruidvorming. Wie wenst in te zaaien doet dit best op propere onkruidvrije grond.